Сообщения

Історія України 9кл. 19-21.05.2020р.

ТЕМА: ПІДНЕСЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ В
             ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ.
Українські діячі поставили практичне завдання- створити на базі ,,Просвіти,, мережу економічно-просвітницьких організацій і отримати на них допомогу з державного бюджету. ,,Просвіта стала центром українського життя.
     Українська молодь наполегливо домагалася відкриття у Львові окремого українського університету. У грудні 1901р. близько 600 українських студентів залишили Львівський університет. Їх підтримав новий митрополит А.Шептицький, який запропонував студентам-богословам виїхати за кордон і протягом року утримував їх власним коштом.
    Неабияке значення для піднесення національного руху в західноукраїнських землях мали успіхи у сфері науки та культури. Центром наукового життя було Літературне товариство ім. Т,Шевченка, згодом перейменоване в Наукове. До 1914р. під керівництвом М.Грушевського воно видало 300 томів наукових праць українською мовою з різних галузей знань.
    Всеукраїнськи…

Історія України 5кл 17.05-18.05. 2020р.

ТЕМА: МІСТА Й СЕЛА В МИНУЛОМУ Й ЗАРАЗ.
Д,З, 1) Опрацювавши п. 22 усно дати відповідь на питання:
       - коли і як виникли міста на українських землях
       - про причини занепаду й піднесення окремих міст
       - якими є основні відмінності між містами і селами в минулому й зараз.
        2) приготувати додатковий матеріал про одне з міст або сел України, надіслати мені своє
           повідомлення.

Історія Стародавнього світу 6кл. 19.05.2020р.

ТЕМА;Тематична робота.
1) Письмово дати відповідь на питання ст. 174 підручника.
Відповідь на питання надіслати до 23.05.2020р.

Істьрія України 9кл. 16.05. . 18.05.2020р.

Тема;Суспільно- політичне життя на західноукраїнських землях на початку 20ст.
Радикалізація українського політичного руху.
 Загальноукраїнським центром визвольного руху залишалася Галичина, де активно діяли політичні партії, які боролись за впровадження загального виборчого права та територіально-адміністративний перерозподіл Галичини.Політична боротьба поєднувалась із соціальними виступами галицьких селян і робітників.
   Український Пємонт - метафора часто вживана щодо Галичини та її столиці Львова. Грунтується на тому що Пємонт був тим регіоном  Італії, звідки почалося визволення країни від чужинців і обєднання Італійських земель. Метафора ,, українського пємонту,, міцно закріпилась за Галичиною після двух статей Михайла Грушевського.
1) назва партії - Русько- українська радикальна партія
    дата утворення- 1890р.
    лідери- І.Франко, М.ПАвлик, Є.Левицький
    програма діяльності- демократизація суспільного життя, обстоювання соціальних інтересів селян. утвердження соціалізму. а…

Історія України 9кл. 12.05, 14.05.2020р.

ТЕМА: Західноукраїнські землі у складі Австро- Угорської імперії на поч. 20ст.
Соціально- економічний розвиток західноукраїнських земельна поч 20 ст.

СТАНОВИЩЕ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.
Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель визначався їх залежним становищем в Австро- Угорській імперії.
   Розвиток промисловості Західної України відбувався повільніше, ніж Надніпрянської України, але характеризувався:
  - завершенням формування фабрично- заводської промисловості;
  - успішним розвитком нафтової , деревообробної . лісопильної.паперової, швейної. взуттєвої. килимарної галузей. Що ж до цукрової промисловості. то її у 1870- 1910рр. не було зовсім; 
   - припливом іноземного-німецького. англійського, французького капіталу. Унаслідок припливу іноземного капітклу у промисловості переважали галузі з видобутку нафти . озокериту, солі, а також первинної переробки сировини;
   - екстенсивний метод експлуатації родовищ та дешева робоча сила забезпечувала акціонер…

Історія України 9кл. 12.05.2020р.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ.
ТЕМА: Традиції та побут української сімї.
? - Де проживала більшість населення українських земель: у місті чи селі ?
   - Чому життя людей у селі складніше піддається змінам, ніж життя в місті?
Д,З, опрацювавши завдання ст. 274- 277 підручника визначити , які зміни відбулися в побуті та повсякденному житті українців у др. пол 19- на поч.20 ст.; на підставі аналізу наведеного тексту визначити , які риси були характерні для української традиційної сімї цього періоду; сформувати уявлення про вплив соціально- економічних змін на розвиток українського суспільства.
- Опрацювати додатковий матеріал з даної теми.

Історія Стародавнього світу 6кл. 12.05.2020р.

ПРАКТИЧНА РОБОТА. Тема : ,,Словяни та їхні сусіди,, ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ:    1) Історія розселення словян.    2) Господарство стародавніх словян.    3) Характеристика поселень та житла словян.    4) Релігія стародавніх словян. Опрацювати додатковий матеріал з теми, підготувати письмові повідомлення і надіслати мені на почту для перевірки.